161
162
163
164
The @journal of chemical physics, 133 (2010) S. 024903
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
165
Kusmin, A.
2010
Macromolecules, 43 (2010) S. 8162 - 8169
...JCNS; JCNS JCNS...
166
167
168
169
170
...JCNS; JCNS JCNS...
171
172
173
174
ChemPhysChem, 11 (2010) S. 1187 - 1194
...JCNS; JCNS JCNS...
175
Soft matter, 6 (2010) S. 1559 - 1570
...JCNS; JCNS JCNS...
176
Zorn, R.
2010
European physical journal special topics, 189 (2010) S. 1 - 2
...JCNS; JCNS JCNS...
177
European physical journal special topics, 189 (2010) S. 251 - 255
...JCNS; JCNS JCNS...
178
Zorn, R.
2010
European physical journal special topics, 189 (2010) S. 65 - 81
...JCNS; JCNS JCNS...
179
180