1
Nature physics, 20 (2024) S. 82-87
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
2
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
Get full text  OpenAccess 
3
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
4
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
5
Physical review letters, 131 (2023) 3, S. 036504
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
6
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
7
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
8
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
9
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
Get full text  OpenAccess 
10
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
11
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
12
Science, 376 (2022) 6591, S. 350 - 351
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess  Restricted 
13
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
14
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
15
Physical review / B, 105 (2022) 24, S. 245130
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
16
Physical review / B, 105 (2022) 15, S. 159904
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
17
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
18
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
19
Physical review / B, 106 (2022) 11, S. 115110
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess  OpenAccess 
20
Physical review / B, 105 (2022) 11, S. 115104
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess  OpenAccess