1
New journal of physics, 24 (2022) 6, S. 063003 -
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
2
Physical review / B, 105 (2022) 24, S. 245130
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
3
Physical review / B, 106 (2022) 11, S. 115110
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess  OpenAccess 
4
Physical review / B, 105 (2022) 11, S. 115104
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess  OpenAccess 
5
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
Get full text  OpenAccess 
6
Physical review letters, 128 (2022) 14, S. 147701
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
7
Rivista del nuovo cimento, 44 (2021) 11, S. 597 - 640
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
8
Physical review / B, 104 (2021) 12, S. 125116
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
9
The journal of physical chemistry letters, 12 (2021) 36, S. 8826 - 8832
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
10
Physical review / B, 103 (2021) 7, S. 075136
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
11
Physical review / B, 104 (2021) 20, S. 205113
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
12
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
13
New journal of physics, 23 (2021) 1, S. 013010 -
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
14
SciPost physics, 10 (2021) 4, S. 093
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
15
Physical review / B, 103 (2021) 15, S. 155139
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
16
Physical review / B, 104 (2021) 23, S. 239901
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
17
Physical review / B covering condensed matter and materials physics, 101 (2020) 11, S. 115117
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess  OpenAccess 
18
Physical review / B, 102 (2020) 3, S. 035113
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess  OpenAccess 
19
Physical review letters, 124 (2020) 10, S. 109701
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...
OpenAccess 
20
...Theoretische Nanoelektronik; IAS-3 Theoretische Nanoelektronik...