LEADER 01409cam a2200325 a 4500
001 (Sirsi) aEZB_46992
035 |a (Sirsi) aEZB_46992 
022 |a 0084-5299  |q (Druckausgabe) 
022 |9 00845299  |q (Druckausgabe) 
022 |a 2569-6130  |q (Druckausgabe) 
022 |9 25696130  |q (Druckausgabe) 
022 |a 1613-1150  |q (E-Journal) 
022 |9 16131150  |q (E-Journal) 
024 |a 2050020-8  |2 ZDBID 
024 |a 46992  |2 EZBID 
245 0 0 |a Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie (Formerly: Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete) [E-Journal] 
222 |a Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie (Formerly: Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete) [E-Journal]  |a ZEITSCHRIFT FUER ASSYRIOLOGIE UND VORDERASIATISCHE ARCHAEOLOGIE (SFX) 
260 |b De Gruyter 
960 |b De Gruyter 
653 |a Archäologie  |a Arts and Humanities - Language & Linguistics  |a Social Sciences - Archeology 
856 |u https://www.degruyter.com/journal/key/ZAVA/html  |z Zeitschrift aufrufen 
915 |0 StatID:(DE-HGF)0600  |2 StatID 
915 |0 StatID:(DE-HGF)0200  |2 StatID 
915 |0 StatID:(DE-HGF)0430  |2 StatID 
915 |0 StatID:(DE-HGF)0100  |2 StatID 
915 |0 StatID:(DE-HGF)0199  |2 StatID 
915 |0 StatID:(DE-HGF)0120  |2 StatID 
915 |0 StatID:(DE-HGF)0030  |2 StatID 
915 |0 StatID:(DE-HGF)9900  |2 StatID 
949 |t ZBZEZB  |t ZBAZ  |y 6