91
92
93
...Weiche Materie; IFF-WM Weiche Materie...
94
...Weiche Materie; IFF-WM Weiche Materie...
95
96
Hauck, J.
2002
International journal of modern physics / B, 16 (2002) S. 3449 - 3457
...Weiche Materie; IFF-WM Weiche Materie...
97
Macromolecular theory and simulations, 11 (2002) S. 975 - 984
...Weiche Materie; IFF-WM Weiche Materie...
98
Journal of membrane science, 210 (2002) S. 155 - 173
...Weiche Materie; IFF-WM Weiche Materie...
99
Hauck, J.
2002
Zeitschrift f├╝r Physikalische Chemie, 216 (2002) S. 1281 - 1293
...Weiche Materie; IFF-WM Weiche Materie...
100
Physical review / E, 66 (2002) S. 0518041 - 0518049
...Weiche Materie; IFF-WM Weiche Materie...
OpenAccess